Cenník

Cenník

  • manipulácia s tovarom od 8,00 EUR (slovom: osem euro) bez DPH za každú aj začatú 1 hodinu prác,
  • kontrola tovaru od 11,00 EUR (slovom: jedenásť euro) bez DPH za každú aj začatú 1 hodinu prác,
  • rozbaľovanie a/alebo balenie tovaru 18,00 EUR (slovom: osemnásť euro) bez DPH za každú aj začatú 1 hodinu prác,
  • príprav tovaru na palety 6,00 EUR (slovom: šesť euro) bez DPH za každú aj začatú 1 hodinu prác,
  • skladovanie tovaru 36,00 EUR (tridsaťšesť euro) bez DPH za 1 ks palety mesačne,
  • doprava vozidlom vybaveným hydraulickým čelom do 8 Euro paliet a do 800kg 0,70 EUR (slovom: sedemdesiat eurocentov) bez DPH za 1 km,
  • doprava s vozidlom do 10 Euro paliet a do 950kg 0,60 EUR (slovom: šesťdesiat eurocentov) bez DPH za 1 km,


PREPRAVNÝ PORIADOK CESTNEJ NÁKLADNEJ DOPRAVY